NO WAY TO LOVE

اهلا بيك يا باشا
ده ايه النور ده
مش هتمشي الا اما تاخد واجبك
سجل معانا ومش هتندم

Share |
يتقدم منتدى ياسوووووور بالتقدم بالشكر الى كل الاعضاء الجدد كما يتمنى منهم ان يكونوا عند حسن الظن بهم
موقع نصرة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها http://Aiesha.net أنشروه بارك الله فيكم

  مُتآخٍرؤنً . . فٍيَـَﮯ آلْؤقَت آلْمُنًآسٍسُب . . ~‎

  شاطر
  avatar
  جوهرة القصر
  Admin

  عدد المساهمات : 278
  تاريخ التسجيل : 29/09/2010
  العمر : 27
  الموقع : http://shababno3ea.ahlamuntada.com.........http://pearl3paradise.ahlamontada.com/

  مُتآخٍرؤنً . . فٍيَـَﮯ آلْؤقَت آلْمُنًآسٍسُب . . ~‎

  مُساهمة من طرف جوهرة القصر في الجمعة نوفمبر 12, 2010 5:01 am

  مُتآخٍرؤنً . . فٍيَـَﮯ آلْؤقَت آلْمُنًآسٍسُب . . ~‎


  عِنًديَـَﮯ مُشٍشَڪّلْـہ مُعِ آلْزمُنً ،

   
   
  ؤمُعِ آلْذيَنً يَعِيَشٍشَؤنً هذآ آلْزمُنً ،
  بلْ حّتـَﮯ مُعِ آلْذيَنً لْمُ يَعِد لْهمُ أيَـَﮯ عِلـِآقَـہ بآلْزمُنً ..
  ؤأصبحّؤآ فٍيَـَﮯ تأؤيَلْنًآ مُجًرد تآريَخٍ نًجًدهـ مُؤلْمُآً فٍيَـَﮯ ڪّثيَر مُنً آلْأحّيَآنً .
  آلْتؤقَيَت .. هذهـ آلْمُعِضلْـہ آلْتيَـَﮯ تؤآجًهنًيَـَﮯ فٍيَـَﮯ ڪّلْ مُڪّآنً ..


   
  ..


   
  هلْ حّقَآً نًحّنً نًأتيَـَﮯ فٍيَـَﮯ تؤقَيَت مُنًآسٍسُب .. ؟؟
  هلْ نًصلْ دآئمُآً عِلْـَﮯ


   
   
  آلْؤقَت On Time ؟؟


  ڪّثيَرآً مُآ أفٍڪّر فٍيَـَﮯ زمُنً حّضؤرنًآ فٍيَـَﮯ حّيَآهـ آلْآخٍريَنً .. هلْ هؤ آلْزمُنً آلْمُنًآسٍسُب ؟؟
  مُآذآ لْؤ تأخٍرنًآ قَلْيَلـِآً فٍيَـَﮯ حّيَآتهمُ .. مُآذآ ڪّآنً سٍسُيَحّدث ؟؟ ؤمُآذآ لْؤ بڪّرنًآ قَلْيَلـِآً .. ؟؟

  آلْتؤقَيَت .. آلْتؤقَيَت .. !!

  ڪّلْ شٍشَيَـَﮯء لْـہ عِلـِآقَـہ بآلْتؤقَيَت ..

  آلْتؤآجًد .. آلْمُغآدرهـ .. آلْغيَآب ..

  آلْحّب .. آلْمُؤت .. آلْجًنًؤنً ..

  آلْحّزنً .. آلْألْمُ .. آلْفٍرحّ .. آلْنًجًآحّ ..

  آلْخٍيَبـہ .. آلْفٍشٍشَلْ .. آلْهزيَمُـہ .. ؤحّتـَﮯ آلـِآنًتصآر ..

   
   
  ڪّلْ شٍشَيَـَﮯء لْـہ عِلـِآقَـہ بآلْتؤقَيَت .. !!

  ألْمُ أقَلْ أنًـہ عِنًديَـَﮯ مُشٍشَڪّلْـہ مُعِ آلْزمُنً .. !!
  .. نًحّضر مُتأخٍريَنً فٍيَـَﮯ حّيَآهـ مُنً نًحّب ، فٍنًتمُنًـَﮯ لْؤ بڪّرنًآ أڪّثر ..

  إذ نًشٍشَعِر أنًنًآ تأخٍرنًآ ڪّثيَرآً ..
  ؤڪّآنً مُنً آلْمُفٍرؤض أنً نًحّث خٍطؤآتنًآ لْنًصلْ
   
   
  قَبلْ


   
   
  آلْؤقَت آلْذيَـَﮯ ؤصلْنًآ فٍيَـہ لْحّيَآتهمُ ..


  لْأنًنًآ شٍشَعِرنًآ أنً حّيَآتنًآ أؤ حّيَآتهمُ ..

  أؤ حّتـَﮯ حّيَآتنًآ جًمُيَعِآً ڪّآنً لْهآ طعِمُ آخٍر مُعِهمُ ؤمُعِنًآ .. !!
  نًحّضر مُبڪّريَنً - أؤ هڪّذآ نًـشٍشَعِر - فٍيَـَﮯ حّيَآهـ مُنً لـِآ نًحّب ،
  ؤنًتمُنًـَﮯ أنً لْؤ تأخٍرنًآ أڪّثر ، إنً لْمُ يَڪّنً شٍشَعِؤرنًآ أنًـہ لْؤ لْمُ نًحّضر مُنً آلْأسٍسُآسٍسُ .. !!
   
  نًتمُنًـَﮯ أنًـہ لْيَتنًآ تأخٍرنًآ قَلْيَلـِآً ..


   
  لْربمُآ لْمُ تڪّنً هنًآڪّ فٍرصـہ مُنً آلْأسٍسُآسٍسُ لْـ لْقَآءهمُ .. !!
  يَآ آلْلٍـہ مُآ آلْذيَـَﮯ يَدفٍعِنًآ لْهذآ آلْشٍشَعِؤر .. !!
  ألْهذآ آلْحّد .. يَشٍشَڪّلْ حّضؤرنًآ ، ؤتؤقَيَتـہ عِآمُلْ تأثيَر عِلْيَنًآ ؟؟!! لـِآ أدريَـَﮯ !!


   
   
  ..


   
   
  أحّيَآنًآ نًشٍشَعِر أنًنًآ بحّآجًـہ لْمُرآجًعِـہ تؤقَيَت ؤجًؤدنًآ فٍيَـَﮯ حّيَآهـ آلْآخٍريَنً ..
  ؤفٍيَـَﮯ نًفٍسٍسُ آلْؤقَت .. تؤقَيَت ؤجًؤدهمُ فٍيَـَﮯ حّيَآتـنًآ !!
  ڪّمُ مُرهـ تمُنًيَنًآ لْؤ أنً أحّدهمُ بڪّّر قَلْيَلـِآً فٍيَـَﮯ حّضؤرهـ فٍيَـَﮯ حّيَآتـنًآ ،
  ربمُآ ڪّآنً لْـہ مُعِنًآً ، أؤ لْنًآ مُعِـہ فٍرصـہ أجًمُلْ ، أؤ حّتـَﮯ أؤسٍسُعِ ،
  أؤ حّتـَﮯ ربمُآ مُنًحّنًآ أنًفٍسٍسُنًآ - عِلْـَﮯ آلْأقَلْ - فٍرصـہ لْلْمُحّآؤلْـہ !!  ڪّثيَرؤنً يَحّضرؤنً فٍيَـَﮯ حّيَآتنًآ .. ؤلـِآ نًهتمُ لْشٍشَڪّلْ حّضؤرهمُ ..
  ربمُآ لْأنًهمُ ڪّآنًؤآ عِلْـَﮯ آلْحّيَآد شٍشَعِؤريَآً ؤذهنًيَآً ؤإنًسٍسُآنًيَآً .. حّضؤر مُعِلْب ..
   
  لْيَسٍسُ أڪّثر مُنً حّضؤر لْمُجًرد آلْحّضؤر .. !!
  أترآنًآ حّقَآً ڪّذلْڪّ .. ؟؟ لـِآ أدريَـَﮯ !!     عِنًديَـَﮯ مُشٍشَڪّلْـہ مُعِ آلْزمُنً .. !!

   
  أتمُنًـَﮯ ڪّثيَرآً لْؤ تؤقَفٍ آلْزمُنً عِنًد ؤقَت مُعِيَنً ،
  ؤنًآمُت ڪّلْ عِقَآرب آلْسٍسُآعِآت ، فٍيَـَﮯ ذلْڪّ
   
  آلْؤقَت .. !!


   
  ؤأحّيَآنًآً أتمُنًـَﮯ أنً يَتحّؤلْ
  آلْؤقَت إلْـَﮯ ؤرقَـہ لْأڪّتب
  عِلْيَهآ إسٍسُمُيَـَﮯ مُقَلْؤبآً ، عِڪّسٍسُ عِقَآرب آلْسٍسُآعِـہ ، ؤأقَذفٍ بهآ إلْـَﮯ آلْفٍضآء !!


  هلْ بآلْفٍعِلْ آلْتؤقَيَت آلْمُنًآسٍسُب أنً نًحّضر مُبڪّريَنً ، أؤ نًتأخٍر قَلْيَلـِآً ..
  أمُ أنًـہ مُسٍسُألْـہ أخٍرـَﮯ تمُآمُآً .. !!
   
  ..


   
  ؤهلْ آلْتؤقَيَت آلْمُنًآسٍسُب أحّيَآنًآً أنً لـِآ نًأتيَـَﮯ أبدآً .. ؟؟!!
  م/ن

  ****************************************************************************************
  الحب كالورد والقلب جنته والحب من الآخرين هو الماء الذي يحيا به كورد
  الجنائن إن بقي الناس يقطفونه دون أن يسقوه فسيجف ويموت ! الحب عطاء متبادل
  وإلا فلم نسميه حبا ؟ ولم نسميهم أحبابا ؟ لا تظن أن الحب يموت فبالرغم من
  هشاشته فهو يدوم طويلا أزح الغبار عن قلبك ولا تيأس هناك شخص حولك يحتاج
  لأن يعرف قيمته لديك !

   الوقت/التاريخ الآن هو الخميس ديسمبر 13, 2018 12:04 am